JBO 2008/59, RvS 12-03-2008, ECLI:NL:RVS:2008:BC6753, 200608537/1

Inhoudsindicatie

Streekplanherziening, Zandwinning, Natuurontwikkeling, Archeologische waarden

Samenvatting

Milieueffectrapport laat zien dat zandwinning en natuurontwikkeling zo kan plaatsvinden dat aantasting van archeologische waarden zoveel mogelijk wordt beperkt.

Uitspraak

De streekplanherziening voorziet, voor zover hier van belang, in een concrete beleidsbeslissing die betrekking heeft op zandwinning en daaropvolgend natuurontwikkeling in de uiterwaarden van de Maas in de gemeente West Maas en Waal.

De Bewonersvereniging en [appellant sub 1] voeren aan dat de beeldkwaliteit vanuit de gemeente Lith en de cultuurhistorische en archeologische waarden in het plangebied zullen worden…

Verder lezen
Terug naar overzicht