JBO 2008/62, RvS 07-05-2008, ECLI:NL:RVS:2008:BD1084, 200705751/1

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan, Verkeersweg, Hoge archeologische waarde, Onderzoek, Aanlegvergunning

Samenvatting

Geen bescherming van bodemarchief bij aanleggen van ontsluitingsweg.

Uitspraak

De stichting en [appellant sub 4a] betogen voorts dat de noordelijke ontsluitingsweg in strijd is met de Nota Regels voor Ruimte, omdat de archeologische waarden op het perceel, kadastraal bekend gemeente Voorschoten, sectie A, nr. 2235 (hierna: het perceel), onvoldoende worden beschermd. Zij wijzen er op dat het perceel in de Cultuurhistorische Hoofdstructuur is aangeduid als terrein van hoge archeologische waarde…

Verder lezen
Terug naar overzicht