JBO 2008/63, RvS 21-05-2008, ECLI:NL:RVS:2008:BD2128, 200701992/1

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan, Sportvoorzieningen, Hoge archeologische waarde, Aanlegvergunning

Samenvatting

Met aanlegvergunningstelsel is bodemarchief voldoende beschermd.

Uitspraak

[appellant sub 1A] en [appellanten sub 2] betogen dat ook de archeologische waarde van het gebied onaanvaardbaar wordt aangetast. Het college heeft zich op het standpunt gesteld dat het hockeyveldencomplex op zorgvuldige wijze in de omgeving is ingepast. De bescherming van mogelijk aanwezige archeologische waarden is volgens het college voldoende gewaarborgd door het in de planvoorschriften opgenomen aanlegvergunningenstelsel.

Aan gronden in het plangebied, waaronder de gronden met de…

Verder lezen
Terug naar overzicht