JBO 2010/47, Rechtbank Leeuwarden 14-04-2010, ECLI:NL:RBLEE:2010:BM1716, 90970 / HA ZA 08-670 (met annotatie van H.J. Bos)

Inhoudsindicatie

Verjaring, Rechtsverwerking, Klachtplicht, Bekwame tijd, Onvoldoende bewijs

Samenvatting

Wachtlokaal bij voormalig busstation Groningen.

Uitspraak

1. De feiten

NS Vastgoed heeft een perceel grond, hierna te noemen het perceel, in eigendom, gelegen aan de Stationsweg te Groningen, ter hoogte van km 80,5 L aan de spoorlijn Harlingen-Nieuweschans (kadastraal bekend gemeente Groningen, sectie C 12629).

In 1954 is door de gemeente Groningen (destijds eigenaresse van een gedeelte van het perceel) en (de rechtsvoorganger van) …

Verder lezen
Terug naar overzicht