JBO 2010/73, Rechtbank Leeuwarden 20-12-2010, ECLI:NL:RBLEE:2010:BO8190, AWB 10/537 (met annotatie van D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Sloopvergunning, Asbestverwijdering

Samenvatting

Geen certificaat voor asbestverwijdering.

Uitspraak

Procesverloop

Bij brief van 26 januari 2010 heeft het college aan [naam eiseres] mededeling gedaan van zijn besluit op bezwaar betreffende de stillegging van asbestverwijderingswerkzaamheden. Tegen dit besluit heeft [naam eiseres] beroep aangetekend. De zaak is behandeld ter zitting van de rechtbank, gehouden op 15 november 2010. Namens [naam eiseres] zijn verschenen mr. J.S.M. Salomons en [A]. Tevens zijn verschenen [B…

Verder lezen
Terug naar overzicht