JBO 2012/134, RvS 01-08-2012, BX3297, 201111570/1/T1/R2 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Woningbouw, Archeologische onderzoek, Omvang

Samenvatting

Voor het gehele plangebied, niet voor slechts een gedeelte was een archeologisch onderzoek nodig

Uitspraak

Procesverloop

Bij besluit van 21 september 2011 heeft de raad het bestemmingsplan “Garderen Zuidrand” vastgesteld.

(...)

Overwegingen

Bestuurlijke lus

2.1. Ingevolge artikel 46, zesde lid, van de Wet op de Raad van State, voor zover hier van belang, kan de afdeling het bestuursorgaan opdragen een gebrek in het bestreden besluit te herstellen of te laten herstellen.

Verder lezen
Terug naar overzicht