JBO 2012/150, RvS 10-10-2012, BX9710, 201112936/1/T1/R1 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Coffeeshops, Funderingen, Archeologische waarden

Samenvatting

Van verplaatsen coffeeshops geen aantasting van archeologische waarden te verwachten

Uitspraak

Procesverloop

Bij besluit van 27 september 2011 heeft de raad het bestemmingsplan “Spreiding Maastrichtse Coffeeshops: Köbbesweg” vastgesteld en besloten geen exploitatieplan vast te stellen.

(...)

Overwegingen

(...)

Het plan

2. Het plangebied is gelegen op het in ontwikkeling zijnde bedrijventerrein Eijsden-Maastricht op de hoek van de Habitatsingel en de Köbbesweg nabij de autoweg A2. Het plan voorziet in de verplaatsing van drie coffeeshops uit de binnenstad van…

Verder lezen
Terug naar overzicht