JBO 2012/161, RvS 21-11-2012, BY3725, 201200581/1/T1/R4 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Uitvoerbaarheid, Archeologische waarden

Samenvatting

Geen gerede twijfel of wijzigingsplan in licht archeologische situatie uitvoerbaar is

Uitspraak

Procesverloop

Bij besluit van 29 november 2011 heeft het college het wijzigingsplan “Dorpsstraat 2002, Dorpsstraat nr. 12” vastgesteld.

(...)

Overwegingen

(...)

Het wijzigingsplan

2. Het wijzigingsplan voorziet in de wijziging van de bestemming van het perceel aan de [locatie] te Nootdorp van de bestemming “Woondoeleinden” in de bestemming “Horeca” met twee woningen. Met het wijzigingsplan wordt beoogd de bouw van een horecabedrijf met…

Verder lezen
Terug naar overzicht