JBO 2012/27, Rechtbank Maastricht 03-04-2012, BW2163, 82/027536-12 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Asbesthoudende afvalstoffen

Samenvatting

n.v.t.

Uitspraak

1. Onderzoek van de zaak

De zaak is inhoudelijk behandeld op de zitting van 20 maart 2012, waarbij de officier van justitie, de verdediging en verdachte hun standpunten kenbaar hebben gemaakt.

2. De tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

Feit 1:

als werkgever handelingen heeft verricht of nagelaten in strijd met de Arbeidsomstandighedenwet 1998…

Verder lezen
Terug naar overzicht