JBO 2012/53, RvS 06-06-2012, BW7642, 201100032/1/T1/R1 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Melkrundveehouderij, Archeologisch onderzoek, In situ

Samenvatting

n.v.t.

Uitspraak

1. Procesverloop

Bij besluit van 28 oktober 2010 heeft de raad het bestemmingsplan ‘[locatie] te Beegden’ vastgesteld.

(...)

2. Overwegingen

(...)

2.2. Het plan voorziet in de verplaatsing van de bestaande melkrundveehouderij en het akkerbouwbedrijf alsmede de woning van [belanghebbende] op het perceel [locatie] te Beegden van de huidige locatie naar een locatie dichterbij de Dorpstraat.

2.3. Op de gronden waar…

Verder lezen
Terug naar overzicht