JBO 2012/6, Gerechtshof Amsterdam 17-01-2012, BV1146, 200.030.783 (met annotatie van H.J. Bos)

Inhoudsindicatie

Essentialia overeenkomst, Erfpacht, Klachtplicht, Bekwame tijd, Non-conformiteit, Mededelingsplicht, Onderzoeksplicht, Feitelijke kennis

Samenvatting

n.v.t.

Uitspraak

1. Feiten

Stichting PVF Kantoorfonds (hierna: PVF), thans geheten Achmea, heeft op 26 oktober 1998 van William House tegen betaling van een bedrag van € 9.747.199 exclusief btw, gekocht en geleverd gekregen het voortdurend recht van erfpacht van een perceel grond met daarop twee kantoorgebouwen met parkeergelegenheid, staande en gelegen te Utrecht, plaatselijk…

Verder lezen
Terug naar overzicht