JBO 2012/66, RvS 18-07-2012, BX1803, 201103249/1/T1/R1 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Archeologische waarden, Dubbelbestemming, Aanlegvergunning, Onderzoek

Samenvatting

n.v.t.

Uitspraak

1. Procesverloop

Bij besluit van 16 december 2010 heeft de raad het bestemmingsplan ‘Feijenoord’ vastgesteld.

(...)

2. Overwegingen

(...)

2.2. Het plan voorziet in een actualisering van het juridisch-planologisch kader en is overwegend conserverend van aard. In aanvulling op de bestaande situatie worden onder meer ligplaatsen voor varende woonschepen in de Persoonshaven mogelijk gemaakt.

(...)

2.6. Tot slot kan [appellante] …

Verder lezen
Terug naar overzicht