JBO 2013/52, RvS 08-08-2012, BX3935, 201112187/1/R1 (met annotatie van H.J. Bos)

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan, Wijzigingsplan, Uitvoerbaarheid, Niet ernstige verontreiniging, Geen saneringsplicht

Samenvatting

Wijziging bestemmingsplan voor een perceel te Uitgeest van Agrarische doeleinden in woonfunctie. Voor zover appellant betoogt dat de bodem van het perceel vanwege aanwezige bodemverontreiniging niet geschikt is voor een woonfunctie, overweegt de Afdeling dat het aspect van bodemverontreiniging is geregeld in afzonderlijke wetgeving met eigen procedures, die thans niet ter beoordeling staan. Dat doet er niet aan af dat het college het wijzigingsplan met de daarin opgenomen bestemmingen niet had mogen vaststellen…

Verder lezen
Terug naar overzicht