JBO 2013/63, Gerechtshof Amsterdam 02-10-2012, BY8300, 200.089.964/01 (met annotatie van H.J. Bos)

Inhoudsindicatie

Non conformiteit, Garantie, Exonerarie, Bekendheid met verontreiniging

Samenvatting

Tussen partijen is niet in geschil dat sprake is van ernstige verontreiniging (boven de zgn. Interventiewaarde) van de bodem en het grondwater welke, hoewel pas op 13 mei 2009 op grond van het rapport van [X] & [Y] daadwerkelijk vastgesteld, die ten tijde van de levering op 5 januari 2009 reeds aanwezig was. Evenmin is in geschil dat de verontreiniging het grootste deel van het perceel en nagenoeg de gehele grond…

Verder lezen
Terug naar overzicht