JBO 2013/76, Gerechtshof Arnhem 16-04-2013, BZ7832, 21-003501-11 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Stort van afvalstoffen, Begrip afvalstof

Samenvatting

Storten van materialen in eigen inrichting is storten van een afvalstof.

Uitspraak

De Hoge Raad heeft zich aangesloten bij de uitleg van het begrip afvalstoffen van het Hof van Justitie van de Europese Unie, (vgl. het arrest van de Hoge Raad van 14 december 2004, LJN AR4900 en het arrest van de Hoge Raad van 4 oktober 2005, LJN AT3643). In de uitleg van het Hof van Justitie staat centraal de vraag of sprake is van een stof waarvan de…

Verder lezen
Terug naar overzicht