JBO 2013/83, Rechtbank Limburg 27-02-2013, BZ2348, C/04/114498 / HA ZA 12-69 (met annotatie van H.J. Bos)

Inhoudsindicatie

Garantie, Depot tot zekerheid, Kwalitatief recht

Samenvatting

De kwestie die partijen verdeeld houdt is of het onder Geeris gestorte milieudepot met de overgang van het fabrieksterrein door Geeris aan Nedven en de op de eigendom gebaseerde saneringsverplichting, van rechtswege eveneens naar Nedven is overgegaan. De rechtsgrond voor deze automatische overgang ontleent Nedri aan artikel 6:251 BW. Art. 6:251 lid 4 BW geeft de mogelijkheid dat partijen bij een overeenkomst er bewust voor kunnen kiezen om de kwalitatieve overgang van een…

Verder lezen
Terug naar overzicht