JBO 2014/196, Hof Arnhem-Leeuwarden 27-05-2014, ECLI:NL:GHARL:2014:4235, 200.109.454 (met annotatie van H.J. Bos)

Inhoudsindicatie

Asbestverontreiniging, Non conformiteit, Verwachtingen koper, Wetenschap verkoper, Klachtplicht koper

Samenvatting

Betreft: verkoop in 2008 van een woonboerderij uit 1907. Kort na de levering hebben koper en zijn partner op meerdere plaatsen asbesthoudend materiaal in de tuin aangetroffen. Vervolgens is in opdracht van verkopers een sanering door middel van handpicking uitgevoerd door Verhoeven Techniek B.V. Toen de hovenier in maart 2009 het weiland omploegde om er een gazon van te maken, werd wederom asbesthoudend materiaal aangetroffen. Ook in de…

Verder lezen
Terug naar overzicht