JBO 2014/199, Gerechtshof Amsterdam 19-11-2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:4879, 200.114.587-01 (met annotatie van H.J. Bos)

Inhoudsindicatie

Restverontreiniging, Kadastrale aantekening, Publiekrechtelijke belemmering, Garantie verkoper, Toerekenbare tekortkoming, Aansprakelijkheid notaris

Samenvatting

Betreft: verkoop van een perceel grond met een kadastrale aantekening ex art. 55 Wet bodembescherming nadat restverontreiniging is achtergebleven na een van overheidswege uitgevoerde sanering. Hof: het staat vast dat ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst op het perceel krachtens art. 55 Wbb een publiekrechtelijke beperking rustte, namelijk het besluit van 15 maart 2000, ingeschreven op 7 januari 2010. Eveneens staat vast dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht