JBO 2014/23, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15-01-2013, ECLI:NL:GHARL:2013:BY8421, 200.102.622/01 (met annotatie van H.J. Bos)

Inhoudsindicatie

Uitgifte fabrieksterrein, Asbestverontreiniging, Onrechtmatige daad, Mededelingsplicht, Gelijke mate van kennis

Samenvatting

Op het perceel stond van 1884 tot 1980 de strokartonfabriek “Union”. In 1980 ging Union Papier en Verpakking B.V. failliet. De gemeente heeft het perceel met daarop staande opstallen uit de faillissementsboedel verworven. Omdat het complex verpauperde en een negatieve invloed had op de verkoopbaarheid van het naastgelegen industrieterrein, heeft de gemeente in 1985 besloten het Unioncomplex te laten slopen. Daartoe is opdracht verleend aan Slooptechniek…

Verder lezen
Terug naar overzicht