JBO 2014/24, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-01-2013, ECLI:NL:GHARL:2013:BZ2018, 200.070.347 (met annotatie van H.J. Bos)

Inhoudsindicatie

Aannemingsovereenkomst, Zorgvuldig handelend onderzoeker, Meerkosten, Richtprijs, Waarschuwingsplicht aannemer

Samenvatting

Betreft: overeenkomst tot aanneming van werk (inhoudende de bodemsanering – na uitgevoerd bodemonderzoek – van een verontreinigd bedrijfsterrein). Het werk was aanzienlijk omvangrijker dan in eerste instantie – op grond van de uitgevoerde bodemonderzoeken – was ingeschat De opdrachtgever heeft in dat verband een drietal facturen niet betaald. Rechtbank: tussen partijen is niet in geschil dat in vergelijking tot de onderzoeksrapporten van Econsult c.s. (met name op grond van…

Verder lezen
Terug naar overzicht