JBO 2014/62, Rechtbank Limburg 03-03-2014, ECLI:NL:RBLIM:2014:1932, AWB-12_1861,12_1862, AWB-12_1863u (met annotatie van D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Projectbesluit, Archeologische waarden

Samenvatting

Gebied is sterk verstoord zodat geen archeologische waarden meer te verwachten zijn.

Uitspraak

Bij besluit van 30 oktober 2012 heeft verweerder met toepassing van artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een projectbesluit vastgesteld en een reguliere bouwvergunning eerste fase verleend ten behoeve van het oprichten van een korte keten vleeskuikenhouderij op het perceel[adres perceel 1] te Grubbenvorst. Bij besluit van 30 oktober 2012 heeft verweerder met toepassing van artikel 3.10 van de Wro een projectbesluit…

Verder lezen
Terug naar overzicht