JBO 2014/68, Hof Arnhem-Leeuwarden 14-01-2014, ECLI:NL:GHARL:2014:193, 200.123.114 (met annotatie van H.J. Bos)

Inhoudsindicatie

Ongewoon voorval, Last onder bestuursdwang, Beleidsvrijheid bij toepassing bestuursdwang, Onrechtmatige overheidsdaad, Gelijkheidsbeginsel, Zorgvuldigheidbeginsel, Zaakwaarneming

Samenvatting

Betreft: nasleep van de brand die op het terrein van Chemie-Pack te Moerdijk begin 2011 heeft plaatsgevonden. Nadat de Hoge Raad in zijn arrest van 12 oktober 2012, ECL:NL:HR:2012:BW7505, AB 2013/368, NJ 2013/98 het arrest van het hof Den Bosch van 2 augustus 2011 heeft vernietigd heeft hij de zaak…

Verder lezen
Terug naar overzicht