JBO 2014/95, Gerechtshof Amsterdam 28-05-2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:1684, 200.103.313-01 (met annotatie van H.J. Bos)

Inhoudsindicatie

Taalkundige uitleg van overeenkomst, Redelijkheid en Billijkheid, Asbestsanering, Wils-vertrouwensleer

Samenvatting

Betreft verkoop en levering registergoederen door verkoper HVA een Multi Vastgoed. In de overeenkomst is bepaald dat HVA de kosten om de panden te saneren van asbest zal vergoeden aan Multi. Nadien heeft Multi de panden verkocht aan Mentrum, die de sanering ter hand heeft genomen en – op grond van de overeenkomst met Multi – aan Multi de kosten daarvan heeft doorberekend. Multi heef op haar beurt betaling van de…

Verder lezen
Terug naar overzicht