JBO 2015/132, Rechtbank Limburg 04-03-2015, ECLI:NL:RBLIM:2015:1794, AWB/ROE 14/1217 (met annotatie van D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Strijdig gebruik, Overtreding

Samenvatting

Dwangsom van € 10.000,= vanwege keermuren en aanleg parkeerterrein.

Uitspraak

Bij besluit van 14 november 2013 (het primaire besluit) heeft verweerder aan eiser een last onder dwangsom opgelegd inhoudende dat eiser op uiterlijk 1 februari 2014 een grondkerende constructie en oppervlakteverharding op zijn perceel diende te verwijderen en een afgraving ongedaan diende te maken op straffe van een dwangsom van € 10.000,= ineens.

Vast staat dat eiser op zijn perceel, aan de linkerzijde van zijn woning, …

Verder lezen
Terug naar overzicht