JBO 2015/138, Gerechtshof Amsterdam 14-10-2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:4253, 200.106.853-01 (met annotatie van D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Heien, Grondverplaatsing, Trillingsschade

Samenvatting

Heien en grondverplaatsing levert niet zoveel trillingen op dat hierdoor schade is ontstaan aan woning.

Uitspraak

Het hof zal eerst ingaan op de verwijten van [appellanten] aan [geïntimeerden] en/of BVM met betrekking tot trillingen in de bodem en grondverplaatsing en tevens op de vraag of als gevolg daarvan schade is ontstaan aan de woning van [appellanten] Daarop heeft grief 2 van [appellanten] betrekking.

In het rapport van [C] dat [appellanten] ten…

Verder lezen
Terug naar overzicht