JBO 2015/143, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10-02-2015, ECLI:NL:GHARL:2015:912, 200.135.816-01 (met annotatie van H.J. Bos)

Inhoudsindicatie

Garantie, Exoneratie, Oude woning in buitengebied, Asbestverontreiniging, Moestuin

Samenvatting

In artikel 5.3.van de koopovereenkomst is (onder andere) het bepaald: De onroerende zaak zal bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen bezitten die nodig zijn voor een normaal gebruik als: woning. Artikel 20 is als volgt geformuleerd Het is koper bekend dat de onroerende zaak oud is, wat betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen. In…

Verder lezen
Terug naar overzicht