JBO 2015/179, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17-03-2015, ECLI:NL:GHARL:2015:2294, 13/00480 (met annotatie van D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Bodemverontreiniging, Waarde perceel

Samenvatting

Woz-waarde behoorlijk verminderd vanwege bodemverontreiniging bij de buren.

Uitspraak

De heffingsambtenaar heeft bij beschikking op grond van de Wet waardering onroerende zaken (de Wet WOZ) de waarde van de onroerende zaak [a-straat] 9 te [Z], per waardepeildatum 1 januari 2011 en naar de toestand op die datum, voor het jaar 2012 vastgesteld op € 321.000,=. Tegelijk met deze beschikking is de aanslag onroerendezaakbelasting 2012 (OZB) vastgesteld.

Belanghebbende is tegen die…

Verder lezen
Terug naar overzicht