JBO 2015/353, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15-09-2015, ECLI:NL:GHARL:2015:6808, 200.144.381/01 (met annotatie van H.J. Bos)

Inhoudsindicatie

Notarieel depot, Vordering vrijgave depot, Schone grondverklaring, Langdurig stilzitten koper

Samenvatting

Betreft: depotovereenkomst. In het kader van een eerder geschil tussen partijen (2 broers) zijn koper en verkoper een regeling overeengekomen die inhield dat koper een bedrag van € 60.000,= tot zekerheid in depot zou storten bij de notaris tot zekerheid en in afwachting van de oplossing van een geschil tussen partijen over de levering van een met asbest verontreinigd boerenperceel. Nadat de koper vervolgens 6 jaar heeft stilgezeten…

Verder lezen
Terug naar overzicht