JBO 2016/101, RvS 02-03-2016, ECLI:NL:RVS:2016:540, 201505479/1/A4 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Saneringsplan, Ontvankelijk

Samenvatting

Appellant niet ontvankelijk in beroep tegen saneringsplan.

Uitspraak

Bij besluit van 8 juni 2015 heeft het college ingestemd met het saneringsplan voor de bodemverontreiniging op de locatie Stakenbergweg 60 te Elspeet.

Op de locatie Stakenbergweg 60 is de bodem verontreinigd met onder meer lood, als gevolg van schietactiviteiten van het Nationaal Jachtschietcentrum Berkenhorst. Het saneringsplan ziet op de sanering van de verontreiniging met lood door middel van het bekalken van de bodem.

Het college stelt zich op het standpunt dat [appellant] geen…

Verder lezen
Terug naar overzicht