JBO 2016/108, Rechtbank Limburg 13-04-2016, ECLI:NL:RBLIM:2016:3119, AWB/ROE 15/1708 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Archeologische waarde, Omgevingsvergunning (bouwen, afwijken)

Samenvatting

Ten onrechte geen proceskostenvergoeding nu bezwaar is gehonoreerd.

Uitspraak

Bij besluit van 26 augustus 2014 (het primaire besluit) heeft verweerder aan [maatschap] (hierna: vergunninghoudster) een omgevingsvergunning verleend ten behoeve van de realisatie van een uitbreiding van een melkveestal aan Groot Haasdal [nummer 1] te [plaats]

Bij het bestreden besluit heeft verweerder het bezwaar dat eiseres tegen het primaire besluit heeft gemaakt, gegrond verklaard voor zover dit het vereiste archeologisch onderzoek en…

Verder lezen
Terug naar overzicht