JBO 2016/117, RvS 06-04-2016, ECLI:NL:RVS:2016:942, 201408308/1/R1 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Mestkelder, Bouwvlak

Samenvatting

Onduidelijk of mestplaat en mestkelder als zodanig zijn bestemd.

Uitspraak

Bij besluit van 24 juni 2014 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied" vastgesteld. Het plan voorziet in een actuele planologische regeling voor een deel van het buitengebied van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en is overwegend conserverend van aard.

De Stichting richt zich voorts tegen het plandeel met de bestemming "Recreatie - Agrarische, natuur- en landschapswaarden" voor het perceel Kerkweg 33. Zij betoogt dat de aanwezige mestplaat en -…

Verder lezen
Terug naar overzicht