JBO 2016/129, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 02-02-2016, ECLI:NL:GHARL:2016:610, 200.151.392 (met annotatie van H.J. Bos)

Inhoudsindicatie

Uitgifte verontreinigde grond door gemeente, Onrechtmatige daad gemeente, Garantieregeling, Gelijkheidsbeginsel, Vertrouwensbeginsel, Verjaring, Beroep op verjaring naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar

Samenvatting

De gemeente Bussum heeft in 1980 percelen, bestemd voor woningbouw, uitgegeven. Later bleken die percelen te zijn vervuild omdat ter plaatse tot 1917 een vuilstortplaats was geëxploiteerd door de gemeente. Dat heeft ertoe geleid dat een 4-tal eigenaren/bewoners die rechtstreeks van de gemeente hebben gekocht en 1 eigenaar, die zijn perceel later…

Verder lezen
Terug naar overzicht