JBO 2016/130, Gerechtshof Amsterdam 08-03-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:863, 200.165.483/01 (met annotatie van H.J. Bos)

Inhoudsindicatie

Projectontwikkeling, Saneringsplicht, Spoedeisendheid sanering, BUS-melding, Onrechtmatige daad, Uitgifte grond met bouwplicht

Samenvatting

De projectontwikkelaar Kantoortoren heeft een perceel grond gekocht van de gemeente Zaanstad. In de overeenkomst was onder andere voorzien in de bouw van een ondergrondse parkeergarage. In de koopovereenkomst was onder meer bepaald dat indien sprake is van een saneringsplichtige bodemverontreiniging, de meerkosten daarvan voor rekening van de gemeente komen. Uit verricht nader onderzoek is gebleken dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging waarvan de…

Verder lezen
Terug naar overzicht