JBO 2016/177, Gerechtshof Amsterdam 10-06-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2232, 23-000288-14 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Taakstraf

Samenvatting

Taakstraf voor DTA die geen inspectieronde heeft gehouden.

Uitspraak

Uit bovengenoemde wet- en regelgeving en het werkplan volgt dat bedrijfsmatige asbestverwijdering verplicht plaatsvindt onder het toezicht van een DTA-er, dat een werkplan moet worden opgesteld aan de hand van het inventarisatierapport, dat de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd overeenkomstig het opgestelde werkplan en dat de DTA-er het werkgebied visueel dient te inspecteren alvorens een laboratorium in te schakelen voor de eindbeoordeling door de laborant. Verder kan uit het werkplan zonder meer worden afgeleid…

Verder lezen
Terug naar overzicht