JBO 2016/208, Rechtbank Oost-Brabant 27-06-2016, ECLI:NL:RBOBR:2016:3384, SHE 15/1834 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning (afwijken, bouwen), Archeologische waarden

Samenvatting

Geen archeologisch onderzoek nodig nu uitbreiding minder is dan 5.000 m2.

Uitspraak

Bij besluit van 11 mei 2015 (het bestreden besluit) heeft verweerder een omgevingsvergunning 1e fase verleend voor het wijzigen van de inrichting aan de [adres 1] en het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het realiseren van twee varkensstallen.

Vergunninghouder exploiteert een agrarisch bedrijf (varkenshouderij, akkerbouwbedrijf en rundveehouderij) aan de [adres 1] (de projectlocatie). Voor de…

Verder lezen
Terug naar overzicht