JBO 2016/215, Gerechtshof Amsterdam 10-06-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2470, 23-000369-14 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Deponeren afvalstoffen buiten inrichtingen

Samenvatting

Voorwaardelijke boete voor het brengen van afvalstoffen op de bodem.

Uitspraak

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het subsidiair ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

hij omstreeks 16 september 2011 te Amsterdam opzettelijk tezamen en in vereniging met anderen, zich heeft ontdaan van vier zakken zand en grindtegels door deze buiten een inrichting op de Fagelstraat aldaar op de bodem te deponeren.

Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde…

Verder lezen
Terug naar overzicht