JBO 2016/261, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17-05-2016, ECLI:NL:GHARL:2016:3809, 200.123.738/01 (met annotatie van H.J. Bos)

Inhoudsindicatie

Asbestbrand, Verzekering, Tussenpersoon, Gerechtvaardigde vertrouwen, Onrechtmatige daad jegens derde wegens wanprestatie

Samenvatting

Nadat een brand was uitgebroken in het naburige perceel zijn asbestdeeltjes in het perceel van de verzekerde terecht gekomen. De tussenpersoon van verzekerde heeft daarop contact gehad met de verzekeraar, Aegon. Nadien berichtte de tussenpersoon haar verzekerde dat de schade was gedekt en dat kon begonnen met opruimwerkzaamheden. Daarop heeft de eiser in deze zaak – niet zijnde de verzekerde – genoemde opruimwerkzaamheden uitgevoerd. Eiser heeft de kosten daarvan…

Verder lezen
Terug naar overzicht