JBO 2016/262, Gerechtshof Amsterdam 21-10-2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:4314, 23-005476-12 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Afval

Samenvatting

Overtreding van artikel 13 Wbb door bodemverontreinigde afval op de bodem neer te leggen.

Uitspraak

De verdachte heeft zich ter terechtzitting in hoger beroep op het standpunt gesteld dat hij zich niet schuldig heeft gemaakt aan het hem ten laste gelegde. Hij heeft daartoe, kort en zakelijk weergegeven, aangevoerd dat de door hem neergelegde goederen niet verontreinigend waren voor de bodem, dan wel dat hij maatregelen genomen heeft ter voorkoming van bodemverontreiniging.

Dit verweer wordt echter, voor wat betreft de bewezenverklaring, door de…

Verder lezen
Terug naar overzicht