JBO 2016/283, RvS 26-09-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2657, 201606192/1/A1 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Grondpartijen

Samenvatting

Last onduidelijk over samenvoegen verschillende grondpartijen.

Uitspraak

Bij besluit van 22 juli 2016, kenmerken 127796 en 127990, heeft de staatssecretaris de gemeente Heerenveen onder oplegging van een dwangsom van € 15.000,= per geconstateerde overtreding met een maximum van € 75.000,=, gelast om zich met onmiddellijke ingang te onthouden van het in strijd met onder meer artikel 15 van het Besluit bodemkwaliteit samenvoegen van verschillende partijen grond of baggerspecie, zonder over de vereiste erkenning daartoe te beschikken.

De last luidt als…

Verder lezen
Terug naar overzicht