JBO 2016/311, Gerechtshof Amsterdam 21-06-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2387, 200.167.539/01 (met annotatie van H.J. Bos)

Inhoudsindicatie

Ongerechtvaardigde verrijking, Vrijwaring door de overheid, Restverontreiniging, Aansprakelijkheid advocaat voor advisering, Waarschuwingsplicht advocaat

Samenvatting

De advocaat van één van eisers heeft zijn cliënten in 2001 geadviseerd in verband met de voorgenomen aankoop van het vervuilde Rubatexterrein te Weesp. Cliënten wilden hierbij worden gevrijwaard van aanspraken van de overheid uit hoofde van ongerechtvaardigde verrijking. Dit omdat het terrein in opdracht van de provincie Noord Holland (deels) was gesaneerd. Naar aanleiding van de uitgevoerde sanering heeft Oranjewoud in 2000 een evaluatierapport opgesteld. …

Verder lezen
Terug naar overzicht