JBO 2016/40, Gerechtshof Amsterdam 04-08-2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:3167, 200.093.710-01 (met annotatie van H.J. Bos)

Inhoudsindicatie

Projectontwikkeling, Saneringsovereenkomst, Garantie, Ongerechtvaardigde verrijking

Samenvatting

De gemeente Volendam-Edam en de projectontwikkelaar PEV hebben een realisatieovereenkomst gesloten met betrekking tot de ontwikkeling van een recreatieproject op een voormalige vuilstortplaats. In de realisatieovereenkomst is onder meer bepaald dat PEV de voor de realisatie van het project benodigde bodemsaneringen uitvoert. Alsook dat de gemeente verklaart dat de bodemsituatie na uitvoering van de beoogde sanering naar op dat moment bestaande inzichten en vastgesteld beleid aan uitvoering van de plannen en gebruiksvormen niet in de weg staat…

Verder lezen
Terug naar overzicht