JBO 2016/47, Gerechtshof Amsterdam 29-10-2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:5050, 23-004889-13 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Winkelend personen, Gezondheidsproblemen

Samenvatting

€ 60.000,= boete aan rechtspersoon nu deze asbest in de lucht heeft gebracht.

Uitspraak

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 2 primair ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

zij in de periode van 1 januari 2008 tot en met 13 maart 2008, in een winkelfiliaal gelegen op het perceel [adres 2], opzettelijk en wederrechtelijk een stof, te weten asbest en/of asbestdeeltjes, in de lucht heeft gebracht…

Verder lezen
Terug naar overzicht