JBO 2016/73, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 02-06-2015, ECLI:NL:GHARL:2015:3961, 200.143.962-01 (met annotatie van H.J. Bos)

Inhoudsindicatie

Verhaal saneringskosten, Saneren zonder eerst te melden, Bewijslast saneerders

Samenvatting

Het Waterschap heeft een deel van een grondperceel ('perceel 604') verkocht en geleverd aan appellanten, die toen al eigenaar waren van het naastgelegen perceel 605. Artikel 3, eerste lid van de notariële leveringsakte van 25 mei 2010 houdt in dat het Waterschap de kosten van noodzakelijke sanering van de grond voor zijn rekening zal nemen, dit overeenkomstig 'separate afspraken'. Het Waterschap heeft overeenkomstig deze separate afspraken de bodem van het…

Verder lezen
Terug naar overzicht