JBO 2016/77, RvS 02-03-2016, ECLI:NL:RVS:2016:550, 201500971/1/R2 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Houden van dieren, Uitrijden van mest

Samenvatting

Uitrijden van mest is niet onlosmakelijk verbonden met houden van dieren.

Uitspraak

Bij besluit van 29 augustus 2014, kenmerk 2014/0241310, heeft het college aan [vergunninghouder] een vergunning krachtens artikel 19d van de Natuurbeschermingswet (Nbw 1998) verleend voor het in werking hebben van een vleesvarkens- en rundveehouderij aan de [locatie 1] te Albergen.

In de omgeving van de veehouderij bevinden zich de Natura 2000-gebieden Lemselermaten, Achter de Voort, Agelerbroek…

Verder lezen
Terug naar overzicht