JBO 2016/90, RvS 23-03-2016, ECLI:NL:RVS:2016:784, 201406796/1/R3 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Randweg, Natura 2000-gebied

Samenvatting

Randweg kan Natura 2000-gebied aantasten ook al wordt er minder mest uitgereden.

Uitspraak

Bij besluit van 16 juni 2014 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied 2010, Randweg Haps" vastgesteld en besloten geen exploitatieplan vast te stellen. Het plan voorziet in een nieuwe randweg en een parallelweg en de daarvoor benodigde wijzigingen aan de Oeffeltseweg, Zoetsmeerweg en Lokkantseweg ten zuidoosten van de kern van Haps. Deze ontwikkelingen zijn voorzien op gronden die thans voornamelijk agrarisch worden gebruikt. …

Verder lezen
Terug naar overzicht