JBO 2017/107, RvS 26-04-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1146, 201603957/1/R6 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Bodemverontreiniging

Samenvatting

Voor bodemverontreiniging hoeft niet te worden gevreesd nu ingestemd is met saneringsplan.

Uitspraak

Bij besluit van 10 mei 2016, kenmerk 16R6692, heeft de raad het bestemmingsplan "Tongelre binnen de Ring (NRE-terrein)" vastgesteld.

Bij besluit van 25 mei 2016, kenmerk V15/23055, heeft het college een omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen van een industrieel gebouw tot appartementen aan de [locatie] te Eindhoven.

Het plan voorziet in de herontwikkeling van een binnenstedelijk terrein grenzend aan het centrum van…

Verder lezen
Terug naar overzicht