JBO 2017/119, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25-10-2016, ECLI:NL:GHARL:2016:8555, 200.143.962/01 (met annotatie van H.J. Bos)

Inhoudsindicatie

Sanering onder betonplaat, Bewijslast, Getuigenverklaringen

Samenvatting

De eisers in eerste aanleg, appellanten in hoger beroep, hebben kosten van sanering van het waterschap gekochte perceel gevorderd. De kosten zouden zien op het ontgraven van verontreiniging die zich (onder andere) in dat betreffende perceel onder een betonnen plaat bevond. Aan appellanten is in dat kader een bewijsopdracht gegeven. Uit de afgelegde getuigenverklaringen blijkt niet dat de uitgevoerde saneringswerkzaamheden (tevens) zagen op sanering va het van het waterschap gekochte perceel. De…

Verder lezen
Terug naar overzicht