JBO 2017/140, RvS 24-05-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1372, 201604570/1/R3 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Archeologie

Samenvatting

Ondanks ruilverkaveling kunnen archeologische waarden aanwezig zijn.

Uitspraak

Bij besluit van 22 maart 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied 2016" vastgesteld. Het plan voorziet in een actuele planologische regeling voor het gehele buitengebied van de gemeente Ooststellingwerf.

[appellant sub 4] heeft nadere stukken ingediend ter onderbouwing van zijn beroep, onder meer het rapport "Bodemonderzoek familie [appellant sub 4] Appelscha, diepploegen in relatie tot archeologische waarden" van Aequator groen & ruimte, 7 februari 2017. Onderzocht zijn…

Verder lezen
Terug naar overzicht