JBO 2017/141, RvS 24-05-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1372, 201604570/1/R3 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Archeologie

Samenvatting

Terecht dubbelbestemming toegekend nu archeologische waarden aanwezig zijn.

Uitspraak

Bij besluit van 22 maart 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied 2016" vastgesteld. Het plan voorziet in een actuele planologische regeling voor het gehele buitengebied van de gemeente Ooststellingwerf.

Het beroep van [appellant sub 2] is gericht tegen de dubbelbestemmingen "Waarde - Archeologie 2" en "Waarde - Archeologie 5" binnen het bouwvlak [locatie 2] te Langedijke. [appellant sub 2] betoogt dat de bewijslast rond het wel…

Verder lezen
Terug naar overzicht