JBO 2017/146, RvS 24-05-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1336, 201608137/1/R3 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Tijdelijk vergunning, Verlenging

Samenvatting

Geëxpireerde ontgrondingenvergunning kan niet worden verlengd.

Uitspraak

Bij besluit van 20 september 2016 heeft het college de bij besluit van 23 augustus 2005 aan [belanghebbende] verleende vergunning voor het ontgronden van het perceel kadastraal bekende gemeente Vlagtwedde, sectie S, nr. 779, plaatselijk bekend Beetserwijk te Sellingen, de zogenoemde Noordplas, gewijzigd.

Bij het bestreden besluit heeft het college op grond van artikel 8, tweede lid, van de Ontgrondingenwet het bepaalde onder I in het besluit van 23…

Verder lezen
Terug naar overzicht